Naar een toekomstbestendige energiebelasting

Voor een effectieve en efficiënte energietransitie zijn financiering en de prijs van energie belangrijke randvoorwaarden. Zowel in Nederland als in Europa zijn de belasting en toeslagen op energie door de samenhang met de energietransitie en betaalbaarheid onderwerp van gesprek.

In dit position paper geeft Energie-Nederland haar visie op de energiebelastingen Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) en draagt zij hier concrete voorstellen voor aanpassingen aan om deze meer toekomstbestendig te maken. Hierbij is uitgegaan van de belastingtarieven 2021.

Samenvattend: Energie-Nederland adviseert de volgende wijzigingen voor een toekomstbestendige energiebelasting:

  • Zet de fiscale stimulering via de energiebelasting (energiebelastingschuif) versneld door en breng de belastingtarieven voor elektriciteit en gas op basis van energie-inhoud met elkaar in balans
  • Schaf de degressiviteit van de belastingtarieven vergaand af
  • Verzorg de dekking van de SDE++ vanuit de algemene middelen
  • Voeg de ODE en de energiebelasting samen tot een enkele energiebelasting
  • Vereenvoudig uitvoeringsaspecten en introduceer een uitvoeringstoets door energiebedrijven bij wijzigingen

Download: position paper “Naar een toekomstige energiebelasting”

Gerelateerd nieuws