Naar een toekomstbestendige energiebelasting

Voor een effectieve en efficiënte energietransitie zijn financiering en de prijs van energie belangrijke randvoorwaarden. Zowel in Nederland als in Europa zijn de belasting en toeslagen op energie door de samenhang met de energietransitie en betaalbaarheid onderwerp van gesprek.

In dit position paper geeft Energie-Nederland haar visie op de energiebelastingen Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) en draagt zij hier concrete voorstellen voor aanpassingen aan om deze meer toekomstbestendig te maken. Hierbij is uitgegaan van de belastingtarieven 2021.

Samenvattend: Energie-Nederland adviseert de volgende wijzigingen voor een toekomstbestendige energiebelasting:

  • Zet de fiscale stimulering via de energiebelasting (energiebelastingschuif) versneld door en breng de belastingtarieven voor elektriciteit en gas op basis van energie-inhoud met elkaar in balans
  • Schaf de degressiviteit van de belastingtarieven vergaand af
  • Verzorg de dekking van de SDE++ vanuit de algemene middelen
  • Voeg de ODE en de energiebelasting samen tot een enkele energiebelasting
  • Vereenvoudig uitvoeringsaspecten en introduceer een uitvoeringstoets door energiebedrijven bij wijzigingen

Download: position paper “Naar een toekomstige energiebelasting”

Nationaal Debat Duurzame Energie

Terugblik Tweede Kamer debat Leveringszekerheid Gas

2 juni 2023
Na een jaar van hectiek op de energiemarkt heeft de Tweede Kamer vandaag weer gedebatteerd over leveringszekerheid van gas. Ondanks dat er iets meer rust is in de gasmarkt zijn de meeste fracties zich bewust van de risico’s die Nederland
Lees verder

Nieuwe regels bij het voortijdig opzeggen van een energiecontract met een vaste prijs en een vaste looptijd

1 juni 2023
Vanaf vandaag – 1 juni – berekenen energieleveranciers op een andere wijze de opzegvergoeding wanneer een contract met een vaste prijs en een vaste looptijd voortijdig wordt beëindigd. Er is dan sprake van contractbreuk door de klant. Het gaat om
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2022 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

25 mei 2023
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland en de rechtsvoorgangers
Lees verder

Reactie Energie-Nederland ten behoeve van Rondetafelgesprek ‘Sneller uit de Schulden‘

16 mei 2023
Op 17 mei zal het Rondetafelgesprek ‘Sneller uit de schulden’, van de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaatvinden. Daarom heeft Energie-Nederland een reactie opgesteld, waarbij aandacht gevraagd wordt voor mogelijke knelpunten, met name het realiseren van duurzaam herstel na aflossen schulden. Energie-Nederland – en de bij ons aangesloten
Lees verder

Optimisme op wereld-waterstofcongres in Nederland

12 mei 2023
Deze week vond het belangrijkste waterstof-event van het jaar plaats in Rotterdam: het World Hydrogen Congress. Meer dan 10.000 experts en beleidsmakers van over de hele wereld kwamen bij elkaar om kennis uit te wisselen. Energie-Nederland medewerkers Rick van Staveren
Lees verder

Hoge energieprijzen vorig jaar leiden tot stijging achterstanden in eerste kwartaal 2023

11 mei 2023
Als gevolg van de stijgende energieprijzen luidden energieleveranciers vorig jaar de noodklok; het aantal mensen met betalingsproblemen zou fors groeien. Nu de jaarafrekeningen die in dit kwartaal afliepen op de deurmat vallen, zien energieleveranciers in het eerste kwartaal van 2023
Lees verder

Tijdelijk Noodfonds Energie: gerichte steun van groot belang

5 mei 2023
Energie-Nederland had graag gezien dat het Tijdelijk Noodfonds Energie maximaal benut had kunnen worden. Vanaf 5 mei 12:00 is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor steun vanuit dit fonds. Een aantal betrokken energieleveranciers heeft nog extra financiële middelen beschikbaar
Lees verder

Internationaal Flame gascongres in Nederland van start

3 mei 2023
Deze week is het jaarlijkse Flame gascongres in Nederland. Ruim 500 gasexperts komen bij elkaar om terug te kijken op een extreem jaar en samen over de toekomst na te denken. Diverse leden van Energie-Nederland leveren een actieve bijdrage. Er
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op extra klimaatmaatregelen van het kabinet

26 april 2023
Energie-Nederland is blij dat er extra maatregelen worden genomen om het beleid in lijn te brengen met de ambitieuze klimaatdoelen, dat is hard nodig gezien de korte tijd die resteert tot 2030. Het is nu belangrijk om te focussen op
Lees verder

Expertteam Energiesysteem 2050: “CO2-neutraal elektriciteitssysteem in 2035 vergt drastisch grotere investeringen in infrastructuur”. Daarvoor zijn forse beleidskeuzes nodig.

13 april 2023
Het Expertteam heeft zijn eindrapport voor het energiesysteem 2050 aan minister Jetten overhandigd. “De elektriciteitsvoorziening is het motorblok van de energietransitie en moet in 2035 CO2-neutraal zijn”, aldus voorzitter Bernard ter Haar van het Expertteam. Energie-Nederland vindt, om dat te
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op artikel Follow the Money over lobbyverbod Cora van Nieuwenhuizen

4 april 2023
De aangehaalde voorbeelden van Follow the Money over vermeend contact tussen Cora van Nieuwenhuizen en het ministerie van EZK dateren van vóór het lobbyverbod, zoals dat door de drie bewindspersonen medio februari 2022 is ingesteld. Cora van Nieuwenhuizen heeft zich
Lees verder

Rapportage EZK aan de Tweede Kamer laat zien dat prijsplafond werkt

3 april 2023
Uit de voortgangsrapportage van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer over het eerste kwartaal van 2023 blijkt dat bijna driekwart van alle huishoudens/kleinverbruikers profiteert van het prijsplafond. In totaal is er 2,7 miljard euro aan compensatie verrekend. Dat betekent dat het prijsplafond
Lees verder