Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het bosbeheer in bepaalde gebieden in Estland. De minister van EZK heeft naar aanleiding van dit rapport NEa verzocht een onderzoek in te stellen. De uitkomsten zijn op 21 juni gepubliceerd.

De NEa trekt twee heldere conclusies:

  1. De biomassa geleverd aan Nederland komt naar grote waarschijnlijkheid niet uit de voornoemde gebieden.
  2. Het risico op het overtreden van duurzaamheidseisen is in Estland erg laag. De organisatie die ter plekke verantwoordelijk is voor certificatie heeft de benoemde issues afdoende onderzocht zo stelt het onafhankelijk onderzoeksbureau Incas, dat dat in opdracht van de NEa onderzocht. De NEa deelt deze conclusies.

Conclusies NEa bevestigen: biomassa uit Estland voldoet aan Nederlandse duurzaamheidscriteria

Energie-Nederland is blij met de heldere conclusies van de NEa. Die bevestigen dat de biomassa die Nederlandse energiebedrijven uit Estland gebruiken voor energietoepassingen voldoet aan alle duurzaamheidseisen die we in Nederland hebben afgesproken. De NEa-conclusies bevestigen ook het bericht van Energie-Nederland van juli 2021, direct na het uitkomen van het SOMO-rapport. De energiebedrijven gingen er toen al van uit dat de biomassa uit de door SOMO onderzochte gebieden niet door hen is gebruikt.

Energie-Nederland had zelf in oktober 2021 al een peer review rapport laten opstellen, om te verifiëren of er sprake was van misstanden. Uit dat onderzoek van Indufor bleek dat de conclusies van SOMO niet kunnen worden aangemerkt als schendingen van de geldende Nederlandse criteria voor duurzame biomassa. Deze criteria zijn de strengste ter wereld en zijn in nauw overleg met de milieuorganisaties opgesteld, binnen het gezamenlijke Convenant Duurzaamheid Biomassa uit 2015. De onafhankelijk rapporteur onder het Convenant (CE Delft) heeft ook over het jaar 2021 weer vastgesteld dat de meegestookte biomassa in voldeed aan de duurzaamheidscriteria, net als in 2019 en 2020.

Lees meer:

Gerelateerd nieuws