Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy paper opgesteld waarin wordt geschetst op welke onderdelen en om welke redenen deze twee codes zouden moeten worden aangepast. ACER heeft over dit policy paper geconsulteerd.

Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend. Eén van de ingebrachte punten is dat overlap met de andere codes moet worden vermeden. De Connection Codes moeten alleen de technische aansluitvoorwaarden bevatten. Regels en eisen voor de markt en voor de bedrijfsvoering van het systeem moeten in de markt en de system operation codes worden opgenomen. In de Connection Codes moeten dus bijvoorbeeld ook geen regels voor aggregatoren worden opgenomen. De wijze waarop productie of flexibele vraag op de markt wordt gebracht, mag geen betekenis hebben voor de technische aansluitvoorwaarden.

Een andere suggestie die Energie-Nederland doet is om de twee codes te integreren. Dat kan helpen om de aansluitvoorwaarden voor opslag eenduidiger vast te leggen.

Lees meer:

 

Gerelateerd nieuws