Oproep aan informateur Hamer: behalen klimaatdoelen vraagt investeren in mensen, scholing en arbeidsmarkt

Het grote tekort aan technische vakkrachten vormt een belemmering voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Om dit risico te onderstrepen hebben de WENB en brancheverenigingen van de energiesector een dringende oproep gedaan aan informateur Hamer.

De energiesector en werkgeversvereniging WENB zijn bezorgd over het tekort aan technisch vakpersoneel. Dit personeel is nodig om de ambities van het Klimaatakkoord te realiseren. De WENB, Netbeheer Nederland, Energie-Nederland en NVDE hebben daarom de handen ineen geslagen. Zij roepen via mevrouw Hamer het toekomstige kabinet per brief op, om in het nieuwe Regeerakkoord aandacht te besteden aan investeringen in mensen, scholing en arbeidsmarkt.

Focus op drie pijlers
De brief gaat in op drie belangrijke punten:

  1. Instroom bevorderen: Structurele promotie techniekonderwijs en positieve prikkels voor studenten;
  2. Adequate beschikbaarheid technische opleidingen: financiering van opleiding afgestemd op de arbeidsmarkt en landelijke dekkende opleidingsinfrastructuur energieopleidingen (regulier en LLO) realiseren;
  3. Effectieve mobiliteit op de arbeidsmarkt: regionale arbeidsmarktaanpak energietransitie en bevorderen werk-naar-werk.

Hieronder kunt u de de brief aan informateur Hamer lezen.

Oproep kabinetsformatie energiesector ivm arbeidsmarkt

Gerelateerd nieuws