Energie-Nederland uit zorgen over Europese herziening biedzones

Den Haag, 2 augustus 2021

De Europese elektriciteitsmarkt is opgedeeld in biedzones, waarbij voor de meeste landen geldt, dat elk land één biedzone vormt. Binnen een biedzone kunnen transacties worden aangegaan zonder rekening te houden met eventuele congesties in het net. Tussen biedzones ontstaan wel prijsverschillen als gevolg van beperkte transportcapaciteit.

Deze indeling in biedzones moet vanuit Europees perspectief worden herzien. ACER heeft al een besluit genomen over de wijze waarop de verschillende mogelijk nieuwe configuraties moeten worden beoordeeld. Maar er was nog geen keuze gemaakt welke configuraties moeten worden bekeken. Voor het selecteren van deze biedzone-configuraties heeft ACER nu een consultatie gehouden waarop Energie-Nederland een reactie heeft ingediend.

Eenzijdige focus op congesties kan leiden tot opsplitsing van de Nederlandse biedzone
Energie-Nederland is van mening dat ACER te veel prioriteit legt op het vermijden van congesties binnen een biedzone. Ook wil ACER dat nieuwe configuraties voldoen aan de 70% regel. Die regel zegt dat netelementen in een biedzone altijd 70% van hun veilige transportcapaciteit beschikbaar moeten houden voor grensoverschrijdende handel. Ten slotte wil ACER de landsgrenzen behouden als grens tussen de biedzones.

Deze aanpak leidt tot steeds kleinere biedzones en kan betekenen dat voorgesteld wordt om de Nederlandse biedzone op te splitsen in drie biedzones, een optie die TenneT eerder al heeft genoemd.

Marktintegratie van duurzame productie is gebaat bij liquide markten niet bij kleine biedzones
Energie-Nederland is van mening dat bij de indeling in biedzones gekeken moet worden naar de goede werking van de markt als geheel. Het efficiënt managen van congesties is daarbij één aspect. Maar er is meer. Opsplitsing van biedzones leidt onherroepelijk tot lagere liquiditeit. Dat betekent dat het duurder wordt om risico’s af te dekken. Daarbij gaat het niet alleen om de day-ahead markten, maar zeker ook om de termijnmarkten en de intraday- en onbalansmarkten. Met name de marktintegratie van productie uit zon en wind zal moeilijker en dus duurder worden. Maar ook de werking van de retailmarkt ondervindt nadelen van een minder liquide groothandelsmarkt.

Energie-Nederland roept ACER daarom op, om een voldoende aantal biedzone-configuraties te selecteren, waarbij ook gekeken wordt naar grotere biedzones, die ontstaan door huidige biedzones, of delen van die biedzones, samen te voegen.

Bron illustratie: ENTSO-E Bidding Zone Review Package, februari 2020

 

Gerelateerd nieuws