Reactie Energie-Nederland op consultatie Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers

Om de financiële weerbaarheid van energieleveranciers te vergroten gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vanaf 1 oktober extra eisen stellen aan bedrijven die elektriciteit of gas leveren aan consumenten. De ‘Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers’ heeft gevolgen voor alle bedrijven die energie leveren aan consumenten, ook voor nieuwe aanvragers van een vergunning.

Energie-Nederland onderkent de noodzaak om het financieel toezicht op de energieleveranciers van elektriciteit en gas met een leveringsvergunning aan te scherpen. Wij kunnen ons vinden in de doelstelling van de nieuwe Beleidsregel. In het algemeen is het wel belangrijk dat het ondanks de regeldruk mogelijk moet blijven om een open markt te behouden. Tegelijkertijd mogen consumenten verwachten dat leveranciers voldoen aan de vereisten uit hun leveringsvergunning en dat ACM hier toezicht op houdt. Het voorstel van ACM kan een bijdrage leveren aan de robuustheid van de energiesector.

Op een aantal punten vinden wij het voorstel van ACM (nog) niet uitvoerbaar; over de hele linie moet het voorstel meer op de uitvoering in de praktijk worden aangepast. Daarnaast zijn niet alle extra eisen (voor iedere leverancier) nodig om het doel te bereiken. Vanwege de beperking van uitvoeringslasten en -kosten, doen wij de oproep voor een twee stappen aanpak: eerst toetsen op hoofdindicatoren en alleen als er op basis daarvan aanleiding is, het doorlopen van een aantal stress scenario’s.

Meer informatie:

  • Lees onze volledige reactie met opmerkingen en verbetervoorstellen hier.
  • Lees hier meer over de consultatie

Gerelateerd nieuws