Klimaatneutraal flexibel vermogen nodig voor verduurzaming en betrouwbaarheid

Zonder klimaatneutraal flexibel vermogen kan het energiesysteem niet volledig verduurzamen. We hebben klimaatneutraal flexibel vermogen om èn de klimaatdoelen te halen èn een betrouwbare voorziening zeker te stellen. Energie-Nederland steunt het flexmanifest van Natuur & Milieu. Het manifest is een oproep om nog gerichter en sneller te werken aan beleid zodat klimaatneutraal flexibel vermogen op tijd van de grond komt.

Opwek van meer duurzame elektriciteit is heel belangrijk om Nederland verder te verduurzamen. Maar productie uit zon en wind is sterk weersafhankelijk. Dat weerspiegelt zich in volatiele marktprijzen. Marktpartijen investeren in flexibel vermogen als reactie op dit soort te verwachten prijsveranderingen. Een sterk ETS (dus hoge prijs voor CO2-emissies) moet de business case voor klimaatneutrale flex versterken. Maar de opties zijn beperkt. Veel technologieën zijn nog niet rendabel en veranderend klimaatbeleid leidt tot risico’s die marktpartijen niet kunnen afdekken.

Zonder aanvullend beleid blijven we dus lang afhankelijk van fossiele energie. Om verder te verduurzamen en het energiesysteem betrouwbaar en robuust te houden, zijn klimaatneutrale technieken nodig waardoor we groene stroom optimaal kunnen benutten. Denk daarbij ook aan opslag van energie en een flexibelere afname van elektriciteit. In ons Flexmanifest doen we de daartoe de dringende oproep.

Hoe maken we ons energiesysteem toekomstbestendig?

Het is noodzakelijk dat klimaatneutraal flexibel vermogen op tijd van de grond komt. Dat kan met goed overheidsbeleid. In de Kamerbrief over de contouren van het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) staan al een aantal goede richtingen. Maar het ontbreekt nog aan het benodigde tempo en we zien ruimte voor aanvullingen. Het komende jaar vinden er verschillende relevante debatten plaats over onder andere energienetten, het energiesysteem na 2030, en het NPE. Wij roepen daarom de vaste Kamercommissie op om de oproep uit ons ‘Flexmanifest’ ter harte te nemen en ervoor te zorgen dat het toekomstige beleid in ieder geval ook aan de volgende vier punten voldoet:

  • Er komt een programmatische aanpak gericht op een klimaatneutrale energievoorziening, met concrete ambities en meetbare doelen om te komen tot een helder afbouwpad van fossiele emissies.
  • Er is focus op zowel korte-, als langetermijnflexibiliteit, inclusief seizoensopslag van energie.
  • De potentie van vraagsturing wordt volledig benut.
  • De nettariefstructuur wordt herzien zodat het flexibele afname en duurzame opwek van elektriciteit niet in de weg zit en opslag dat het systeem ondersteunt bevordert.

Totstandkoming manifest

Natuur & Milieu heeft het afgelopen jaar met marktpartijen, netbeheerders en andere experts workshops gehouden en gesprekken gevoerd. Energie-Nederland heeft actief bijgedragen aan die gesprekken. Dit bood de gelegenheid om vanuit verschillende perspectieven te inventariseren wat er nodig is om het Nederlandse elektriciteitssysteem op een betrouwbare en snelle manier voor 100% verduurzaamt met klimaatneutraal flexibel vermogen. De belangrijkste aanbevelingen die hieruit zijn gekomen zijn verwerkt in een Flexmanifest dat op 6 september 2022 is aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Het manifest Heeft Natuur & Milieu opgesteld samen met Energie-Nederland, Greenchoice, Eneco, Engie, Vattenfall, Giga Storage, Essent en Gasunie.

Download  het Flexmanifest

Gerelateerd nieuws