Reactie Energie-Nederland op consultatie Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse

Het ministerie van EZK heeft een consultatie gehouden over Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse. Energie-Nederland is blij te zien dat er op korte termijn een regeling wordt opengesteld voor de opschaling van waterstofproductie via elektrolyse. Door nu de eerste projecten op te starten, kan waterstof een bijdrage leveren aan de ambities die zijn vastgesteld in het klimaatakkoord. Ook voor het halen van de doelen uit het Fit For 55 pakket is de snelle opschaling van elektrolysecapaciteit een randvoorwaarde.

Creëer zekerheid over toekomstig groeipad elektrolyse

De voorliggende opschalingsregeling biedt slechts zicht op een openstelling in 2022 en geeft geen zekerheid over de periode daarna. Voor de verdere opschaling van waterstofproductie en het halen van de klimaatdoelen is een programmatische aanpak cruciaal. Wij pleiten er daarom voor om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over het ingroeipad van elektrolysecapaciteit tussen nu in 2030, en het instrumentarium dat daarbij hoort.

Beschikbaar budget lijkt te laag voor behalen doelstellingen

Met het beschikbare budget verwachten wij dat er slechts 50MW aan elektrolysecapaciteit kan worden ontwikkeld. Energie-Nederland pleit er daarom voor om nog dit jaar het budget van de opschalingsregeling aan te vullen om toch minimaal de originele doelstelling van 100 tot 150 MW mogelijk te maken, om zo de juiste randvoorwaarden voor snelle opschaling in volgende jaren te creëren.

Laat aan de transportmarkt geleverde waterstof, met instandhouding van een gelijk speelveld, in aanmerking komen voor HBE’s

De huidige regeling geeft geen mogelijkheid om het opschalingsinstrument te combineren met de levering van waterstof aan de transportmarkt, en komt niet in aanmerking voor de HBE’s. Via HBE’s krijgen hernieuwbare brandstoffen geleverd aan de transportmarkt extra waarde door de verplichting die gelden onder de Europese Renewable Energy Directive. Energie-Nederland pleit ervoor om projecten die gebruik maken van het opschalingsinstrument toch in aanmerking te laten komen voor HBEs. Het is dan wel nodig om zowel tijdens de toekenning als tijdens de operaties het subsidiebedrag te corrigeren voor de additionele inkomsten. Zo kunnen projecten die niet van deze route gebruik maken toch concurrerend meedingen voor de subsidie.

Meer informatie:

  • Lees onze volledige reactie hier.
  • Lees hier meer over de consultatie.

Gerelateerd nieuws