Internationaal Flame gascongres in Nederland van start

Deze week is het jaarlijkse Flame gascongres in Nederland. Ruim 500 gasexperts komen bij elkaar om terug te kijken op een extreem jaar en samen over de toekomst na te denken. Diverse leden van Energie-Nederland leveren een actieve bijdrage.

Er is consensus over dat de hoge gasprijzen in 2022 niet wenselijk waren, maar dat de markt wel heeft gewerkt. Vraag en aanbod zijn door de hoge prijzen en daarop volgende extra import van LNG en gasbesparing weer in een nieuwe balans gekomen.

Ook over het feit, dat we moeten uitkijken dat overheidsingrepen, zoals de Europese groothandels price cap,niet meer kwaad dan goed doet, is iedereen het eens.

Naast aardgas staat ook de opkomst van waterstofgas centraal. Zo stelde het ministerie van Economische Zaken & Klimaat in een paneldebat, dat het opdoen van ervaring met de ontwikkeling van grootschalige elektrolysers niet iets is, wat we uit moeten stellen. Zeker na 2030 is waterstof een cruciale schakel in het energiesysteem. Bij de afbouw van het gebruik van het aardgasnetwerk kunnen ook leidingen overgedragen worden voor het waterstofnetwerk.

Gerelateerd nieuws