Tijdelijk Noodfonds Energie: gerichte steun van groot belang

Energie-Nederland had graag gezien dat het Tijdelijk Noodfonds Energie maximaal benut had kunnen worden. Vanaf 5 mei 12:00 is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor steun vanuit dit fonds. Een aantal betrokken energieleveranciers heeft nog extra financiële middelen beschikbaar gesteld, maar de rijksoverheid heeft aangegeven dat de regeling voor de overheidsbijdrage niet gecontinueerd kan worden.

Gerichte steun blijft nodig
Energie-Nederland is van mening dat gerichte steun voor mensen met lage- en middeninkomens noodzakelijk is om de hoge energiekosten op te kunnen vangen. Hoewel de energieprijzen weer wat zijn gedaald, zijn er nog veel huishoudens met slecht geïsoleerde woningen en een relatief laag inkomen die in de problemen dreigen te komen. Dit blijkt ook uit de vele aanvragen bij het Noodfonds. Meer dan 150.000 aanvragen zijn ingediend, waarvan 50.000 in de afgelopen 10 dagen.

Dit initiatief van energieleveranciers heeft veel huishoudens geholpen. In overeenstemming met de oorspronkelijke afspraken met de rijksoverheid, stopt het Noodfonds per 5 mei. De gedachte was dat de middelen eerder uitgeput zouden zijn. Dat is echter niet het geval en een aantal betrokken energieleveranciers staat positief tegenover het op dezelfde voet voorzetten van het Noodfonds.

Energie-Nederland roept het kabinet op om – voortbordurend op de ervaring en organisatie van het Noodfonds – een eigen fonds voor de komende winter in te richten zodat huishoudens die écht hulp nodig hebben, ondersteund worden bij het betalen van de energierekening.

Gerelateerd nieuws