WACC: Energie-Nederland gaat in beroep tegen het WACC besluit voor warmteleveranciers van de ACM

Energie-Nederland heeft besloten in beroep te gaan tegen het WACC (‘Weighted Average Cost of Capital’) besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangaande het redelijk rendement voor warmteleveranciers in het kader van de rendementsmonitor. Het voornaamste punt van kritiek betreft het asymmetrisch reguleringsrisico. Dit risico, waarbij er sprake is van onbeperkte verliezen en begrensde winsten voor warmtebedrijven, is volgens Energie-Nederland niet voldoende meegenomen door de ACM.

Een representatief WACC stelt publieke- en private warmtebedrijven in staat om hun activiteiten op een financieel verantwoorde wijze te kunnen financieren. Het huidige door de ACM vastgestelde WACC, voorafgaand aan rentelasten, ligt echter lager dan de rentes waarmee bedrijven zich kunnen financieren op de kapitaalsmarkt. De WACC is dararmee niet representatief voor de risico’s van de warmtesector. Dit creëert een situatie waarin nieuwe investeringen in warmtenetten stagneren of zeer beperkt van de grond komen.

In de zomer van 2022 is er een onderzoek uitgevoerd door PwC i.o.v. Energie-Nederland waarin wordt gekeken naar een redelijk rendement. Dit rapport heeft als basis gediend voor de zienswijzen van Energie-Nederland op de consultaties van de ACM. In dit rapport is tevens een vergelijking opgenomen over de verschillen in uitgangspunten tussen de ACM en PwC.

Warmtenetten zijn van cruciaal belang voor de energietransitie in Nederland. De overheid en de warmtesector hebben als doelstelling dat het aantal huishoudens met een aansluiting op een warmtenet in de komende jaren aanzienlijk moet stijgen. Uit het Klimaatakkoord volgt dat de warmtesector in 2030 het aantal aansluitingen (waarvan er nu ca. 600.000 – 650.000 zijn) moet verdubbelen (naar ca. 1,5 miljoen). Voor deze ambitie zijn forse investeringen nodig.

Energie-Nederland blijft zich inzetten voor een gezonde en duurzame warmtetransitie en zet in op een constructieve dialoog met de ACM en andere relevante stakeholders om tot een gebalanceerde oplossing te komen.

Gerelateerd nieuws