Reactie Energie-Nederland op coalitieakkoord

Het coalitieakkoord is ambitieus. Nederland wil koploper zijn in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde en heeft daarvoor stevige doelen gesteld; vóór 2030 een minimale CO2-reductie van 55%. Ze richt haar beleid zelfs op 60% reductie om het doel daadwerkelijk te halen. Ook voor ná 2030 zijn reductiedoelen gesteld. “We zijn blij met het ambitieuze akkoord dat er ligt en staan te trappelen om mee te werken aan de verdere uitwerking en uitvoering van het klimaat- en energiebeleid”, zegt Cora van Nieuwenhuizen, Voorzitter Energie-Nederland.

Klimaatfonds zorgt voor meer slagkracht

Het klimaat- en transitiefonds van €35 miljard dat de komende 10 jaar beschikbaar wordt gesteld kan een substantiële bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Dit fonds komt bovenop de al bestaande SDE++ en zal gebruikt worden om de benodigde energie-infrastructuur aan te leggen, de groene industriepolitiek te verwezenlijken en de mobiliteit en de gebouwde omgeving te verduurzamen. “Er worden forse financiële middelen beschikbaar gesteld en daar zijn we erg blij mee. Nu is het zaak om snel inzichtelijk te maken hoe het klimaatfonds gaat worden ingezet. Alleen dan blijven de doelen binnen handbereik”, zegt van Nieuwenhuizen.

Meer regie over klimaat- en energiebeleid

De nieuwe minister voor Klimaat en Energie zal de regie voeren over het beleid en het klimaatfonds. De aanstelling van een toegewijd minister onderstreept de urgentie van het halen van de klimaatdoelen. “Een positieve ontwikkeling”, vindt van Nieuwenhuizen. Energie-Nederland kijkt uit naar de komst van de minister van Klimaat en Energie.

Meer informatie

Gerelateerd nieuws