ACM tarievenbesluit warmte 2024

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de nieuwe tarieven voor warmte voor het jaar 2024 bekendgemaakt. 

De maximumprijs voor warmte in 2024 is een stuk lager dan de maximumprijs voor warmte in 2023. Dit zal echter niet direct tot een daling van de warmtenota leiden. Dit komt doordat warmteklanten in 2023 profiteerden van het prijsplafond waarmee de overheid hen tegemoet kwam in de sterk gestegen energiekosten, en een grote korting bood op hun warmtenota via de warmteleveranciers. 

De belangrijkste wijzigingen in de warmtetarieven: 

  • Forse daling variabele maximumtarieven: De maximumprijs voor warmte in 2024 daalt met 49% ten opzichte van 2023. Voor 2024 dalen de variabele warmtetarieven per gigajoule (GJ) tot onder het plafondtarief van 2023.
  • Stijging vaste maximumtarieven: De vaste maximumtarieven voor vastrecht, meettarief en afleversets voor warmte zijn gestegen met ca. 13% ten opzichte van 2023. Deze stijging komt door de inflatie en daarmee oplopende kosten voor materiaal en personeel.

In 2023 werd het verschil tussen het prijsplafond en het contracttarief door de overheid vergoed via de warmteleveranciers. Dit scheelde de warmteklant tot € 43,50 incl. BTW per GJ warmte ten opzichte van het maximumtarief, echter niet alle warmtebedrijven hanteren het maximumtarief. Door het wegvallen van het prijsplafond zal een gemiddelde warmteklant in 2024 iets duurder uit zijn dan in 2023 onder het prijsplafond het geval was, ondanks dat de gemiddelde prijs voor de warmte zelf is gedaald. 

Het “Niet Meer Dan Anders”-principe (NMDA)

Elk jaar stelt de ACM de maximumtarieven vast voor warmtebedrijven, gebruikmakend van de gasprijs als referentiepunt. Dit valt onder het “Niet Meer Dan Anders”-principe (NMDA), dat ervoor zorgt dat klanten van warmtebedrijven niet meer betalen dan consumenten met een cv-ketel op aardgas.

Energie-Nederland pleit voor een snelle ontwikkeling van een nieuwe tariefsystematiek die de huidige aardgasreferentie vervangt. Energie-Nederland steunt een kostprijsplus systematiek, zoals voorgesteld in het huidige wetsvoorstel. 

Gerelateerd nieuws