Rubriek verkiezingen: 4 vragen over energie aan politieke partijen. Deze keer aan… Henri Bontenbal (CDA)

De Tweede Kamer verkiezingen komen steeds dichterbij. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het nieuwe kabinet zal namelijk voor de komende jaren de koers gaan bepalen voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. Belangrijk om goed geïnformeerd naar de stembus te gaan. Maar, wat vinden politieke partijen het belangrijkste als het gaat over de energietransitie? En wat doen ze eigenlijk zelf om bij te dragen aan de klimaatdoelen? Energie-Nederland stelt vier vragen over energie aan politieke partijen. Met deze keer vier vragen aan… Henri Bontenbal, kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen voor het CDA. 

1.  Wat staat bovenaan de agenda van het CDA als het gaat over de energietransitie?
Het Klimaatakkoord is een goed begin geweest om de energietransitie in Nederland in versnelling te brengen. Mede dankzij de lobby van dit kabinet wordt het Europese klimaatdoel aangescherpt naar 55% CO2-reductie in 2030. Dat is een hele belangrijke stap. Deze aangescherpte ambitie moeten worden doorvertaald naar de verschillende beleidsinstrumenten die Europa daarvoor heeft en de doelstellingen die de lidstaten krijgen. Hoe dat gebeurt – de ambitie, het gebruikte instrumentarium en het tijdspad – is cruciaal en dat moeten we goed doordenken, bespreken en beïnvloeden. Daarnaast is het van groot belang dat we gaan investeren in nieuwe energie-infrastructuur: voor transport van warmte, waterstof, elektriciteit en CO2. Daarmee kunnen bedrijven gefaciliteerd worden om te vergroenen.

2. Welke maatregel moet zeker in het Regeerakkoord als het CDA gaat deelnemen aan het nieuwe kabinet?
Wat mij betreft gaan we echt investeren in 12 icoonprojecten voor de energietransitie. Dan denk ik bijvoorbeeld aan bovengenoemde energie-infrastructuur die nodig is in Rotterdam, Zeeland, Eemshaven en Chemelot. Ook zou ik graag zien dat we de verduurzaming van de gebouwde omgeving effectiever gaan doen door de focus te verleggen naar een meer pragmatische aanpak: investeren in hybride warmtepompen in combinatie met isolatie en (op langere termijn) duurzame gassen.

3. In december 2020 zijn de regeringsleiders akkoord gegaan met het verhogen van het EU broeikasgasemissie-reductiedoel voor 2030 naar ten minste 55%.
Hoe gaat Nederland bijdragen aan deze versnelling en wat betekent dit voor het huidige Nederlandse reductiedoel van 49%?
Een aangescherpt doel van de EU naar 55% zal een flinke impact hebben op de energievoorziening van Nederland. Nederland zal vanuit Europa een nieuwe, hogere doelstelling meekrijgen voor de sectoren mobiliteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Ook zal het emissiehandelssysteem worden aangescherpt. Voor Nederland betekent dit dat we flink aan de bak moeten en er aanvullend beleid geformuleerd moet worden. Tegelijkertijd worden we ook geholpen door de EU, door bijvoorbeeld aanscherping van de emissienormen voor auto’s en apparaten.

 4. Hoe draagt u zelf bij aan de energietransitie?
Ik heb mijn woning geïsoleerd, zonnepanelen op het dak gelegd, eet weinig vlees en heb de afgelopen 15 jaar niet meer gevlogen. Ook rijd ik sinds een paar maanden elektrisch. Daarnaast wil ik graag als Tweede Kamerlid bijdragen aan ambitieus en effectief klimaatbeleid. Met elkaar kunnen we deze grote uitdaging aan!


Benieuwd wat het CDA en andere politieke partijen nog meer vinden over onderwerpen als elektriciteit, mobiliteit en energiebesparing? Bekijk dan het handige verkiezingsoverzicht wat Energie-Nederland voor u heeft gemaakt. Kijk en vergelijk zelf de verschillende standpunten met elkaar. Wat staat er op bovenaan uw agenda?


 

Gerelateerd nieuws