Update: Gevolgen avondklok voor energie- en warmtesector

Gisteren is door de Tweede Kamer ingestemd met het invoeren van een avondklok; een verbod om buiten te zijn tussen 21.00 en 04.30. De avondklok gaat in vanaf zaterdag 23 januari tot en met 9 februari. In dit bericht vindt u meer informatie over wat deze avondklok betekent voor werknemers in de energie- en warmtesector.

Gevolgen avondklok voor de energiesector en warmtesector
De avondklok betekent voor alle burgers een verbod om vanaf 23 januari buiten te zijn tussen 21.00 en 04.30. Uitzonderingen zijn onder andere: medische zorg, politie, brandweer, mantelzorg, ander werk waarvoor werknemers de deur uit moeten en het aangelijnd uitlaten van de hond.

Voor werk geldt er een generieke uitzondering: dit geldt dus ook voor alle werknemers in de energiesector en de warmtesector. Deze uitzondering houdt in dat elke werknemer met een juist ingevulde werkgeversverklaring tijdens de uren van de avondklok naar buiten mag om noodzakelijk werk te verrichten. Hierbij is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om na te gaan of het werk wat de werknemer doet van dermate belang is dat dit in de uren van de avondklok moet.

Benodigde verklaringen
Er worden door de overheid twee verklaringen beschikbaar gesteld: 1) een eigen verklaring en 2) een werkgeversverklaring. Het is noodzakelijk om beide documenten juist ingevuld bij u te hebben wanneer u zich tijdens de uren van de avondklok buiten begeeft vanwege werk.

  1. Eigen verklaring avondklok; dient elke burger ten alle tijden bij zich te hebben wanneer deze tijdens de uren van de avondklok buiten is. Met reden (bijvoorbeeld werk) en ondertekend door zichzelf.
  2. Werkgeversverklaring avondklok; dient iedereen die vanwege werk tijdens de uren van de avondklok buiten moet zijn bij zich te hebben. Hierin verklaart de werkgever dat ‘werknemer X’ zich buiten op straat moet begeven en waarom, inclusief zo specifiek mogelijk welke data en tijden. Ook is er een optie ‘ik kan voor deze werknemer geen vaste tijden aangeven’. De werkgever kan dus van tevoren alle dagen en tijdstippen invullen waar hij/zij verwacht dat de werknemer op de uren van de avondklok naar buiten moet voor werk. Achteraf een reden opgeven, ook al is dit spoed, is niet geldig. Dit moet vooraf ingecalculeerd worden. De direct leidinggevende kan dit formulier ondertekenen.

Waar vind ik deze formulieren?
Op deze pagina van de Rijksoverheid zijn de formulieren te downloaden. Daarnaast is op deze pagina van de Rijksoverheid meer informatie over de avondklok, waaronder een Q&A, te vinden.

Onderaan deze pagina, bij downloads, heeft u ook de mogelijkheid om de twee formulieren te downloaden. Daarnaast is er ook een poster van de Rijksoverheid met de regels omtrent de avondklok beschikbaar als download.

Voor leden van Energie-Nederland is er ook een word-versie beschikaar van de formulieren. Mocht u hier interesse in hebben kunt u een e-mail sturen naar ons corona-meldpunt:  [email protected]

Downloads
Formulier eigen verklaring avondklok: Eigen+verklaring_avondklok
Formulier werkgeversverklaring avondklok: Werkgeversverklaring_avondklok
Poster regels avondklok: 210112_Avondklok_PDF

 

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder