Update: Gevolgen avondklok voor energie- en warmtesector

Gisteren is door de Tweede Kamer ingestemd met het invoeren van een avondklok; een verbod om buiten te zijn tussen 21.00 en 04.30. De avondklok gaat in vanaf zaterdag 23 januari tot en met 9 februari. In dit bericht vindt u meer informatie over wat deze avondklok betekent voor werknemers in de energie- en warmtesector.

Gevolgen avondklok voor de energiesector en warmtesector
De avondklok betekent voor alle burgers een verbod om vanaf 23 januari buiten te zijn tussen 21.00 en 04.30. Uitzonderingen zijn onder andere: medische zorg, politie, brandweer, mantelzorg, ander werk waarvoor werknemers de deur uit moeten en het aangelijnd uitlaten van de hond.

Voor werk geldt er een generieke uitzondering: dit geldt dus ook voor alle werknemers in de energiesector en de warmtesector. Deze uitzondering houdt in dat elke werknemer met een juist ingevulde werkgeversverklaring tijdens de uren van de avondklok naar buiten mag om noodzakelijk werk te verrichten. Hierbij is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om na te gaan of het werk wat de werknemer doet van dermate belang is dat dit in de uren van de avondklok moet.

Benodigde verklaringen
Er worden door de overheid twee verklaringen beschikbaar gesteld: 1) een eigen verklaring en 2) een werkgeversverklaring. Het is noodzakelijk om beide documenten juist ingevuld bij u te hebben wanneer u zich tijdens de uren van de avondklok buiten begeeft vanwege werk.

  1. Eigen verklaring avondklok; dient elke burger ten alle tijden bij zich te hebben wanneer deze tijdens de uren van de avondklok buiten is. Met reden (bijvoorbeeld werk) en ondertekend door zichzelf.
  2. Werkgeversverklaring avondklok; dient iedereen die vanwege werk tijdens de uren van de avondklok buiten moet zijn bij zich te hebben. Hierin verklaart de werkgever dat ‘werknemer X’ zich buiten op straat moet begeven en waarom, inclusief zo specifiek mogelijk welke data en tijden. Ook is er een optie ‘ik kan voor deze werknemer geen vaste tijden aangeven’. De werkgever kan dus van tevoren alle dagen en tijdstippen invullen waar hij/zij verwacht dat de werknemer op de uren van de avondklok naar buiten moet voor werk. Achteraf een reden opgeven, ook al is dit spoed, is niet geldig. Dit moet vooraf ingecalculeerd worden. De direct leidinggevende kan dit formulier ondertekenen.

Waar vind ik deze formulieren?
Op deze pagina van de Rijksoverheid zijn de formulieren te downloaden. Daarnaast is op deze pagina van de Rijksoverheid meer informatie over de avondklok, waaronder een Q&A, te vinden.

Onderaan deze pagina, bij downloads, heeft u ook de mogelijkheid om de twee formulieren te downloaden. Daarnaast is er ook een poster van de Rijksoverheid met de regels omtrent de avondklok beschikbaar als download.

Voor leden van Energie-Nederland is er ook een word-versie beschikaar van de formulieren. Mocht u hier interesse in hebben kunt u een e-mail sturen naar ons corona-meldpunt:  coronavirus@energie-nederland.nl

Downloads
Formulier eigen verklaring avondklok: Eigen+verklaring_avondklok
Formulier werkgeversverklaring avondklok: Werkgeversverklaring_avondklok
Poster regels avondklok: 210112_Avondklok_PDF

 

5 Vragen aan Niels Redeker over ‘Bestemming Parijs, wegwijzer voor klimaatkeuzes’

17 februari 2021
Een nieuw kabinet moet besluiten nemen hoe Nederland het door de EU aangescherpte klimaatdoel, van 49 naar 55 procent CO2 reductie in 2030 gaat bereiken. In het rapport ‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes’ presenteert een ambtelijke studiegroep de mogelijkheden om de klimaatdoelen te halen. Energie-Nederland ging in gesprek met Niels Redeker, plaatsvervangend directeur Klimaat bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de inhoud van het rapport.
Lees verder

Energie-Nederland steunt integrale aanpak en ondertekent actieagenda wonen

17 februari 2021
Energie-Nederland ondertekent actieagenda wonen: samen werken aan goed en duurzaam wonen De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de
Lees verder

Energie-Nederland steunt verbetering en actualisering van energieregelgeving

12 februari 2021
Samenvatting reactie Energie-Nederland op E-wet: Energie-Nederland steunt verbetering en actualisering van energieregelgeving Energie-Nederland juicht het toe dat de Elektriciteits- en Gaswet worden samengevoegd, gemoderniseerd en aangepast aan de Richtlijnen en Verordeningen van het EU Clean Energy Package. Met het wetsvoorstel
Lees verder

Ontbijtsessie: Uitdagingen Regionale Energiestrategie (RES) na 2030

26 januari 2021
Op dit moment zijn veel regio’s druk bezig met het afmaken van de RES 1.0, welke op 21 juli 2021 aangeboden zullen worden aan het NP RES. Maar, voor welke uitdagingen staan we als we doorkijken na 2030? Energie-Nederland bracht tijdens de ontbijtsessie van 26 januari 2021 drie sprekers bij elkaar om verder in te gaan op dit onderwerp. Hoe denken zij over de uitdagingen die ons na 2030 te wachten staan?
Lees verder

Verkiezingen 2021: Overzicht standpunten politieke partijen energietransitie

13 januari 2021
Op 17 maart dit jaar gaan we weer met zijn allen naar de stembus. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het volgende kabinet zal immers een grote rol spelen in de verdere verduurzaming van ons energiesysteem. Hoe denken de grootste politieke partijen over onderwerpen als elektriciteit, mobiliteit en energiebesparing? Aan de hand van vier hoofdthema’s heeft Energie-Nederland een overzicht gemaakt met de standpunten van de verschillende politieke partijen.
Lees verder

Hoe gaat de EU zich voorbereiden op het verhoogde 55%-reductiedoel? En welke impact heeft dit op Nederlandse bedrijven?

12 januari 2021
Op 11 december 2020 zijn de regeringsleiders van de 27 EU-Lidstaten akkoord gegaan met het verhogen van het EU broeikasgasemissie-reductiedoel voor 2030 van 40% naar ten minste 55% ten opzichte van 1990. De nieuwe doelstelling is inmiddels ingediend bij de UNFCCC als nieuwe bijdrage van de EU aan de uitvoering van het Parijsakkoord. Hoe nu verder?
Lees verder

In gesprek met ACM over de aangescherpte Gedragscode Consument en Energieleverancier

12 januari 2021
De energiesector wil de kwaliteit van de verschillende wervingskanalen en de tevredenheid van consumenten bij een overstap van leverancier verhogen. Een van de initiatieven die zij genomen heeft is de aanscherping van de Gedragscode Consument en Energieleverancier, waarin de gedragsregels voor de werving van consumenten voor energiecontracten staan. Per 1 januari is de aangescherpte gedragscode van kracht. Naar aanleiding daarvan ging Energie-Nederland in gesprek met Lars van de Braak, Teammanager Directie Consumenten bij de ACM, over de visie van de ACM op werving en de waarde van de gedragscode.
Lees verder

Biomassa in de gebouwde omgeving inderdaad noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen

18 december 2020
Reactie op PBL-rapport over de gebouwde omgeving ‘Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen’, 18-12-2020 Uit onafhankelijk onderzoek van PBL blijkt dat het gebruik en de stimu­lering van duurzame biomassa in de gebouwde omgeving de komende jaren noodzakelijk is. PBL geeft
Lees verder

Concept Energiewet ter consultatie

18 december 2020
Op 17 december heeft het ministerie van EZK de concept Energiewet gepubliceerd. Dit is een belangrijke stap in de transitie naar een toekomstbestendig en duurzamer energiesysteem. Met de concept Energiewet worden de verouderde Elektriciteits- en Gaswet samengevoegd en wordt het
Lees verder

Een bewogen jaar achter de rug, een bewogen jaar ‘to come’

9 december 2020
Niemand zal 2020 ooit vergeten. Het Corona-jaar. Waar een aantal sectoren zeer zwaar te lijden hebben onder de maatregelen van het kabinet, springt de Energiesector er redelijk uit.
Lees verder

3 vragen aan Zenzi Pluut, partner bij TwynstraGudde, over de OTE

9 december 2020
30 November kwam de Overlegtafel Energievoorziening voor de laatste keer samen. Na 6 jaar stopt de OTE, een informeel overlegorgaan waarin verschillende partijen ‘met de benen op tafel’ vooruitkijken naar de energievoorziening van de toekomst. Energie-Nederland stelde 3 vragen aan de onafhankelijk voorzitter van de OTE Zenzi Pluut (TwynstraGudde) over de waarde die het platform had.
Lees verder

Kernenergie: onrendabele business case of ‘must have’ om de klimaatdoelen te halen?

8 december 2020
Het zal niemand ontgaan zijn dat de laatste maanden de discussie over het gebruik van en de noodzaak voor kernenergie in onze toekomstige energievoorziening behoorlijk is opgelaaid. Energie-Nederland bracht voor- en tegenstanders bij elkaar om het gesprek met elkaar aan te gaan en ze te voeden met cijfers tijdens onze Ontbijtsessie van 8 december. Drie sprekers belichtten beide kanten van het verhaal.
Lees verder