Update: Gevolgen avondklok voor energie- en warmtesector

Gisteren is door de Tweede Kamer ingestemd met het invoeren van een avondklok; een verbod om buiten te zijn tussen 21.00 en 04.30. De avondklok gaat in vanaf zaterdag 23 januari tot en met 9 februari. In dit bericht vindt u meer informatie over wat deze avondklok betekent voor werknemers in de energie- en warmtesector.

Gevolgen avondklok voor de energiesector en warmtesector
De avondklok betekent voor alle burgers een verbod om vanaf 23 januari buiten te zijn tussen 21.00 en 04.30. Uitzonderingen zijn onder andere: medische zorg, politie, brandweer, mantelzorg, ander werk waarvoor werknemers de deur uit moeten en het aangelijnd uitlaten van de hond.

Voor werk geldt er een generieke uitzondering: dit geldt dus ook voor alle werknemers in de energiesector en de warmtesector. Deze uitzondering houdt in dat elke werknemer met een juist ingevulde werkgeversverklaring tijdens de uren van de avondklok naar buiten mag om noodzakelijk werk te verrichten. Hierbij is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om na te gaan of het werk wat de werknemer doet van dermate belang is dat dit in de uren van de avondklok moet.

Benodigde verklaringen
Er worden door de overheid twee verklaringen beschikbaar gesteld: 1) een eigen verklaring en 2) een werkgeversverklaring. Het is noodzakelijk om beide documenten juist ingevuld bij u te hebben wanneer u zich tijdens de uren van de avondklok buiten begeeft vanwege werk.

  1. Eigen verklaring avondklok; dient elke burger ten alle tijden bij zich te hebben wanneer deze tijdens de uren van de avondklok buiten is. Met reden (bijvoorbeeld werk) en ondertekend door zichzelf.
  2. Werkgeversverklaring avondklok; dient iedereen die vanwege werk tijdens de uren van de avondklok buiten moet zijn bij zich te hebben. Hierin verklaart de werkgever dat ‘werknemer X’ zich buiten op straat moet begeven en waarom, inclusief zo specifiek mogelijk welke data en tijden. Ook is er een optie ‘ik kan voor deze werknemer geen vaste tijden aangeven’. De werkgever kan dus van tevoren alle dagen en tijdstippen invullen waar hij/zij verwacht dat de werknemer op de uren van de avondklok naar buiten moet voor werk. Achteraf een reden opgeven, ook al is dit spoed, is niet geldig. Dit moet vooraf ingecalculeerd worden. De direct leidinggevende kan dit formulier ondertekenen.

Waar vind ik deze formulieren?
Op deze pagina van de Rijksoverheid zijn de formulieren te downloaden. Daarnaast is op deze pagina van de Rijksoverheid meer informatie over de avondklok, waaronder een Q&A, te vinden.

Onderaan deze pagina, bij downloads, heeft u ook de mogelijkheid om de twee formulieren te downloaden. Daarnaast is er ook een poster van de Rijksoverheid met de regels omtrent de avondklok beschikbaar als download.

Voor leden van Energie-Nederland is er ook een word-versie beschikaar van de formulieren. Mocht u hier interesse in hebben kunt u een e-mail sturen naar ons corona-meldpunt:  [email protected]

Downloads
Formulier eigen verklaring avondklok: Eigen+verklaring_avondklok
Formulier werkgeversverklaring avondklok: Werkgeversverklaring_avondklok
Poster regels avondklok: 210112_Avondklok_PDF

 

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2021 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

18 mei 2022
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland, Onyx Power, RWE,
Lees verder

ACM moet tarieven afleversets warmte 2020 aanpassen na beroep van Energie-Nederland

5 mei 2022
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een beroepsprocedure bepaald dat ACM de maximumtarieven voor huur van afleversets warmte voor 2020 moet aanpassen. Energie-Nederland, die het beroep heeft aangespannen, is blij met de uitspraak. Afleversets zorgen voor
Lees verder