Voorstel maatregelen voor een robuuste retailmarkt

De prijzen voor energie zijn de afgelopen tijd flink gestegen. De hoge prijzen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit zijn een uitdaging voor energieleveranciers. In het geval van een (aanhoudende) koude winterperiode in combinatie met de huidige prijspieken op de groothandelsmarkt voor gas en elektriciteit, kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan bij diverse marktpartijen in de keten; een systeemrisico dat hoge kosten voor afnemers tot gevolg kan hebben.

Energie-Nederland maakt werk van een gezonde marktwerking en duurzame leveringszekerheid, en op basis daarvan een betaalbare energierekening. Een robuuste positie voor energieleveranciers komt uiteindelijk ten goede aan de klant. Dat geldt zowel voor een robuuste inkooppositie als voor de zekerheid dat leveringscontracten worden uitgediend. Daarom doet Energie-Nederland een aantal voorstellen voor de korte en langere termijn waar zowel energieleveranciers als huishoudens en ondernemers baat bij hebben.

Samenvatting: korte en langere termijn maatregelen voor een robuuste retailmarkt voor energie

Korte termijn: overbruggen winterperiode 2022

 • Mogelijkheid voor een latere afdracht energiebelasting en ODE aan de Belastingdienst voor het eerste kwartaal 2022
 • Maandelijkse check op solvabiliteit en werkkapitaal door ACM bij leveranciers waar de financiële en inkoop situatie daar aanleiding toe geeft
 • Rol voor overheid en ACM weggelegd om rust bij consumenten terug te brengen
 • Aanpassen van de huidige Regeling opzegvergoeding (ROVER) door ACM
 • Opvangen van onbalans en kredietrisico door de landelijke netbeheerder gedurende minimale contractperiode bij nieuwe BRP die grootzakelijke klanten opvangen waar de BRP van is weggevallen; oprekken van garantietermijnen bij TenneT van 10 werkdagen naar 30 werkdagen voor grootzakelijke klanten om hen extra tijd te geven om een alternatieve partij te zoeken; resulterend in minder partijen die in de restverdeling terecht komen
 • Op korte termijn verbeteren processtappen bij een restverdeling

Middellange termijn: behouden betaalbaarheid

 • Voldoende financiële vereisten voor het verkrijgen en behouden van de leveringsvergunning
 • Pas na afloop van het contract overstappen wordt de standaard; bij wel veroorzaken van contractbreuk geldt een reële, op marktwaarde gebaseerde, opzegvergoeding
 • Openstellen van de Centrale registers (C-AR en CER) om een juiste inschatting van volumes te kunnen maken in de precontractuele fase
 • Ondersteuning bij investeren in en uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen om (klein)verbruikers bestendiger te maken tegen grotere prijsontwikkelingen
 • Inrichten fonds voor het tegengaan van energiearmoede bij kwetsbare consumenten

Download hier het volledige position paper Position paper Retailmarkt voor energie onder spanning – 20211221

Fijne feestdagen namens Energie-Nederland

23 december 2021
Het team van Energie-Nederland wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Lees verder

Hogere warmtetarieven in 2022 door hogere energieprijzen

23 december 2021
Op 23 december 2021 maakte ACM de maximum warmtetarieven voor het jaar 2022 bekend. Energie-Nederland licht in dit artikel toe hoe de warmtetarieven tot stand komen. In Nederland is zo’n 5% van de huishoudens aangesloten op een warmtenet. Veel van
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op coalitieakkoord

16 december 2021
Het coalitieakkoord is ambitieus. Nederland wil koploper zijn in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde en heeft daarvoor stevige doelen gesteld; vóór 2030 een minimale CO2-reductie van 55%. Ze richt haar beleid zelfs op 60% reductie
Lees verder

Energie-Nederland en de ACM maken afspraken over energiecontracten met dynamische prijzen

15 december 2021
Vereniging Energie-Nederland heeft samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afspraken gemaakt over leveringsovereenkomsten met dynamische prijzen. Deze afspraken zijn opgenomen in een aanvullende verklaring bij de Gedragscode Consument en Energieleverancier en gaan over de manier waarop energieleveranciers klanten
Lees verder

Ambitieuze klimaatplannen van RES’en lijken haalbaar

9 december 2021
Het Nationaal Programma RES geeft in de “foto” die zij vandaag publiceert een duidelijk beeld van waar de energieregio’s staan in het proces naar 2030. Maatschappelijke partners, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen hebben de afgelopen jaren veel werk verricht binnen
Lees verder

Daling CO2-uitstoot door toename inzet biomassa voor energietoepassingen

9 december 2021
Biomassa speelt een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelen; het draagt bij aan een daling van de inzet van kolen én een daling van de totale CO2-uitstoot voor het opwekken van elektricteit. Het is een belangrijke bron van
Lees verder

Rendement warmtebedrijven daalt door forse investeringen in de warmtetransitie

8 december 2021
Vandaag publiceerde toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Rendementsmonitor Warmte 2019-2020. Het gemiddelde rendement van de warmtesector is in 2020 gedaald naar 4,2%. ACM: “De daling komt vooral doordat warmtebedrijven de afgelopen jaren meer hebben geïnvesteerd in de aanleg
Lees verder

Concept investeringsplannen netbeheerders onvoldoende voor de energietransitie

30 november 2021
Het gebrek aan netcapaciteit is de grootste uitdaging voor het slagen van de energietransitie. De netbeheerders hebben de afgelopen jaren een achterstand opgelopen. Niet alleen kan veel nieuwe duurzame productie niet worden getransporteerd, ook is aansluiting van nieuwe verbruikers of
Lees verder

KEV toont vooruitgang, maar klimaatdoelen zijn nog niet in zicht

4 november 2021
De conclusie van de Klimaat- en Energieverkenning 2021 is helder: Nederland boekt vooruitgang vergeleken met vorig jaar, maar de klimaatdoelen zijn nog niet in zicht. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 38% tot 48% in 2030 ten opzichte
Lees verder
Over Energie-Nederland

Halen van reductiedoelen van 2030 vereist snelle besluitvorming en een consistent beleid – inbreng voor begrotingsbehandeling EZK

28 oktober 2021
Om de reductiedoelen van 2030 te behalen is een stevig en ambitieus beleid nodig. Energie-Nederland en haar leden onderschrijven dat er een grote opgave ligt om de verduurzaming van het energiesysteem te realiseren en zo klaar te maken voor een
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de maatregelen van het kabinet voor de stijgende energierekening

21 oktober 2021
De hoge energieprijzen zorgen voor een stijging van de energierekening. Dat raakt huishoudens en bedrijven hard en het is begrijpelijk dat men hier bezorgd over is. Vereniging Energie-Nederland deelt deze zorgen en is daarom blij dat het kabinet heeft besloten
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt Routekaart Elektrificatie die de grote potentie van elektriciteit voor de industrie laat zien

14 oktober 2021
Vier stappen naar grootschalige inzet van duurzame elektriciteit in de industrie Voor 2030 is minimaal 30 TWh extra elektriciteit nodig voor de elektrificatie van de industrie en moet er 10 GW extra windenergie ontwikkeld worden op zee. Dit is dus
Lees verder