Voorstel maatregelen voor een robuuste retailmarkt

De prijzen voor energie zijn de afgelopen tijd flink gestegen. De hoge prijzen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit zijn een uitdaging voor energieleveranciers. In het geval van een (aanhoudende) koude winterperiode in combinatie met de huidige prijspieken op de groothandelsmarkt voor gas en elektriciteit, kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan bij diverse marktpartijen in de keten; een systeemrisico dat hoge kosten voor afnemers tot gevolg kan hebben.

Energie-Nederland maakt werk van een gezonde marktwerking en duurzame leveringszekerheid, en op basis daarvan een betaalbare energierekening. Een robuuste positie voor energieleveranciers komt uiteindelijk ten goede aan de klant. Dat geldt zowel voor een robuuste inkooppositie als voor de zekerheid dat leveringscontracten worden uitgediend. Daarom doet Energie-Nederland een aantal voorstellen voor de korte en langere termijn waar zowel energieleveranciers als huishoudens en ondernemers baat bij hebben.

Samenvatting: korte en langere termijn maatregelen voor een robuuste retailmarkt voor energie

Korte termijn: overbruggen winterperiode 2022

 • Mogelijkheid voor een latere afdracht energiebelasting en ODE aan de Belastingdienst voor het eerste kwartaal 2022
 • Maandelijkse check op solvabiliteit en werkkapitaal door ACM bij leveranciers waar de financiële en inkoop situatie daar aanleiding toe geeft
 • Rol voor overheid en ACM weggelegd om rust bij consumenten terug te brengen
 • Aanpassen van de huidige Regeling opzegvergoeding (ROVER) door ACM
 • Opvangen van onbalans en kredietrisico door de landelijke netbeheerder gedurende minimale contractperiode bij nieuwe BRP die grootzakelijke klanten opvangen waar de BRP van is weggevallen; oprekken van garantietermijnen bij TenneT van 10 werkdagen naar 30 werkdagen voor grootzakelijke klanten om hen extra tijd te geven om een alternatieve partij te zoeken; resulterend in minder partijen die in de restverdeling terecht komen
 • Op korte termijn verbeteren processtappen bij een restverdeling

Middellange termijn: behouden betaalbaarheid

 • Voldoende financiële vereisten voor het verkrijgen en behouden van de leveringsvergunning
 • Pas na afloop van het contract overstappen wordt de standaard; bij wel veroorzaken van contractbreuk geldt een reële, op marktwaarde gebaseerde, opzegvergoeding
 • Openstellen van de Centrale registers (C-AR en CER) om een juiste inschatting van volumes te kunnen maken in de precontractuele fase
 • Ondersteuning bij investeren in en uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen om (klein)verbruikers bestendiger te maken tegen grotere prijsontwikkelingen
 • Inrichten fonds voor het tegengaan van energiearmoede bij kwetsbare consumenten

Download hier het volledige position paper Position paper Retailmarkt voor energie onder spanning – 20211221

Scope van nieuwe Europese netcode over vraagrespons moet worden verduidelijkt

15 augustus 2022
Energie-Nederland heeft een reactie gestuurd op de consultatie door ACER over concept kaderrichtsnoeren voor vraagrespons. Deze richtsnoeren zijn de opmaat voor een nieuwe Europese netcode. Vraagrespons wordt steeds belangrijker in de transitie naar een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening. Toch is onduidelijk wat
Lees verder

Goede werking termijnmarkt is een belangrijk criterium bij herziening biedzones

1 augustus 2022
Verbetering in de allocatie van grenscapaciteit is mogelijk Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op een consultatie van ACER over de ontwikkeling van de termijnmarkten op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Energie-Nederland is blij dat ACER aandacht vraagt voor de werking van
Lees verder

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder