Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2023 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland en de rechtsvoorgangers van Onyx Power, RWE, Uniper en Vattenfall). De duurzaamheidscriteria in het Convenant zijn opgesteld samen met de milieuorganisaties. Die criteria behoren tot de strengste ter wereld. Onder de afspraken in dat Convenant hebben partijen een onafhankelijke rapporteur, CE Delft, aangesteld dit jaarlijks rapporteert. Op 15 mei 2024 heeft de rapporteur de jaarrapportage over het jaar 2023 gepubliceerd.  

CE Delft heeft voor 2023 vastgesteld dat de meegestookte biomassa in 2023 voldeed an de wettelijke en de bovenwettelijke duurzaamheidseisen in het Convenant, net als de eerdere jaren waarvoor CE Delft heeft gerapporteerd. 

Meer informatie:

Jaarrapportage 2023 Convenant Duurzaamheid Biomassa, CE Delft

Rapportages van eerdere jaren:

Jaarrapportage 2022 Convenant Duurzaamheid Biomassa, CE Delft

Jaarrapportage 2021 Convenant Duurzaamheid Biomassa, CE Delft
Jaarrapportage 2020 Convenant Duurzaamheid Biomassa, CE Delft
Jaarrapportage 2019 Convenant Duurzaamheid Biomassa, CE Delft

Gerelateerd nieuws