Het Advies van de Week #8 – Borg de leveringszekerheid van elektriciteit met een mechanisme dat investeringen in CO2-vrij regelbaar vermogen garandeert

Wat bedoelen we hiermee? 
Voor windstille bewolkte perioden (Dunkelflautes) is CO2-vrij regelbaar vermogen onmisbaar, zeker als het elektriciteitssysteem in 2035 volledig CO2-neutraal moet zijn. We moeten duurzame energiebronnen ontwikkelen die niet afhankelijk zijn van zon of wind. Bouw daarom gascentrales om naar waterstofcentrales. Door deze regelbare productie in Nederland te houden, behouden we de onafhankelijkheid om ook bij weinig zon en wind in onze eigen energie te voorzien. Daarom is het belangrijk om de internationale concurrentiepositie van Nederland niet te laten verslechteren, omdat het de investeringen hier zal stimuleren.  

Gebruik ook duurzame biomassa in combinatie met CCS (Carbon Capture and Storage) om negatieve emissies te realiseren en geef kerncentrales zekerheid over toekomstige vraag. De ambitie voor een CO2-vrij én betrouwbaar elektriciteitssysteem in 2035 is uitsluitend haalbaar met stevig aanvullend beleid dat de leveringszekerheid borgt. 

Waarom nu? 
Afgelopen woensdag (14 mei) publiceerde TenneT haar Rapport Monitoring Leveringszekerheid. Hieruit bleek dat al in 2030 niet altijd aan de elektriciteitsvraag kan worden voldaan. De leveringszekerheid van elektriciteit staat onder druk, zeker op momenten met weinig zon en wind. De aanpak hiervan vereist meer opslag, vraagrespons en CO2-vrij regelbaar vermogen. Energie-Nederland roept op om snel met concrete plannen te komen voor CO2-vrij regelbaar vermogen omdat het zeker 5-10 jaar kan duren om zulk vermogen te ontwikkelen. Een nieuw kabinet moet daarom snel aan de slag om de leveringszekerheid ook na 2030 veilig te stellen. 

*Eén van de 10 adviezen die Energie-Nederland aan de nieuwe Tweede Kamer stuurde. De komende periode lichten we deze, afhankelijk van de actualiteiten, één voor één toe.   

Gerelateerd nieuws