Review van Europese biedzones gestart

Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties geanalyseerd moeten worden.

Het is mogelijk dat ook een splitsing van de Nederlandse biedzone moet worden meegenomen in de analyse. Een dergelijke splitsing zal een groot effect hebben op de werking van de elektriciteitsmarkt. Energie-Nederland is daarom blij betrokken te zijn in de Consultative Group. Het is van belang dat niet alleen gekeken worden naar de impact van meer of minder congestiemanagement op de optimale inzet van productie, maar ook naar de impact van een andere liquiditeit van korte en lange termijnmarkten.

ENTSO-E moet binnen één jaar een advies uitbrengen. Een nieuwe configuratie kan dan op zijn vroegst in 2027 in gaan, omdat er na het advies voldoende tijd nodig is voor besluitvorming en implementatie.

Meer informatie over het proces van de herziening van de biedzones is hier te vinden.

 

Gerelateerd nieuws