Ruime meerderheid Tweede Kamer voor Energiewet 

Energie-Nederland is blij met de ruime meerderheid in de Tweede Kamer die voor het wetsvoorstel voor de Energiewet heeft gestemd. De nieuwe wet vormt straks de basis voor een toekomstbestendig energiesysteem en een concurrerende energiemarkt. De betrokkenheid en inzet van de Tweede Kamer wordt zeer gewaardeerd, want daarmee is een spoedig implementatie van de Energiewet nog steeds mogelijk. 

Amendementen 
De nieuwe Energiewet is voor zowel de voortgang van de energietransitie, als het robuuster maken van de energiemarkt in het algemeen en het energiesysteem in het bijzonder van groot belang. De Energiewet brengt ook mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten met zich mee waardoor afnemers een actievere rol in de energiemarkt kunnen spelen. Er zijn gisteren ook een groot aantal amendementen (wijzigingen in een wet) en moties ingediend. Energie-Nederland vindt deze niet allemaal even passend zijn binnen de huidige marktordening. Het wetsvoorstel is namelijk mede gebaseerd op Europese regelgeving en enkele amendementen kunnen een negatief effect hebben op het energiesysteem en daarmee een gezonde marktwerking. Het gaat bijvoorbeeld over de verruiming van het groepsverbod en uitbreiding van de bevoegdheden van infrastructuurbedrijven. Energie-Nederland houdt de vinger aan de pols als het gaat om de randvoorwaarden die de minister hierover heeft toegezegd. Ook het verbod op een negatieve vergoeding bij teruglevering past niet bij een gezonde energiemarkt.  

Desondanks ziet Energie-Nederland de behandeling van de Energiewet in de Eerste Kamer met vertrouwen tegemoet. 

Gerelateerd nieuws