Uitwisselen energiedata efficiënter en transparanter door nieuwe governance

Om slimme energie-oplossingen te ontwikkelen die de energietransitie kunnen faciliteren, is het delen van data cruciaal. We hebben immers informatie nodig over waar, hoe en wanneer we onze energie gebruiken en opwekken. Informatie die ons vertelt hoe we het beste een bijdrage kunnen leveren aan een flexibel energiesysteem. Het goede nieuws: die data is er. En er komen meer en meer mogelijkheden bij, omdat steeds meer mensen slimme apparaten gaan gebruiken die hen helpen hun energiegebruik te optimaliseren.

Voor verbruikers van energie wordt het straks makkelijker om zelf te bepalen welke data zij met wie willen delen. Zonder dat zij zelf op zoek moeten naar hun gegevens, kunnen energieverbruikers gemakkelijk hun jaarverbruik laten uitlezen door hun installateur van zonnepanelen of kunnen zij de einddatum van hun energiecontract delen met een prijsvergelijker.

Met het uitwisselen van meer energiedata kunnen extra stappen gezet worden in de energietransitie. Om de privacy van gebruikers te kunnen blijven garanderen zijn nieuwe processen en afspraken over de toegankelijkheid van data en het delen ervan nodig. Daarom hebben alle partijen die betrokken (willen) zijn bij energiedata een initiatief opgezet om het delen van deze data zo efficiënt en transparant mogelijk te maken. De initiatiefnemers zijn Netbeheer Nederland, Energie-Nederland, VMNed, Techniek Nederland en de prijsvergelijkers.

Dit heeft geresulteerd in een nieuwe governance voor de toegang tot en uitwisseling van gereguleerde energiedata. Dit bestaat uit het Marktfaciliteringsforum (MFF) en de ‘Beheerder Afsprakenstelsel’ (BAS). Deze nieuwe organisaties zijn vanaf 1 april actief.

De deelnemers aan het MFF maken duidelijke afspraken over welke energiedata gedeeld worden en op welke manier dat gebeurt. Ook maken zij afspraken over welke data niet gedeeld kan worden, zodat privacy gegarandeerd is. De afspraken in het MFF zorgen ervoor dat energiedata op een eenvoudige manier beschikbaar komt en zo ook echt kan worden gebruikt om slimmer met energie om te gaan. Het BAS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de genomen afspraken en het toezicht daarop.

Meer informatie via www.mffbas.nl.

Nationaal Debat Duurzame Energie

Terugblik Tweede Kamer debat Leveringszekerheid Gas

2 juni 2023
Na een jaar van hectiek op de energiemarkt heeft de Tweede Kamer vandaag weer gedebatteerd over leveringszekerheid van gas. Ondanks dat er iets meer rust is in de gasmarkt zijn de meeste fracties zich bewust van de risico’s die Nederland
Lees verder

Nieuwe regels bij het voortijdig opzeggen van een energiecontract met een vaste prijs en een vaste looptijd

1 juni 2023
Vanaf vandaag – 1 juni – berekenen energieleveranciers op een andere wijze de opzegvergoeding wanneer een contract met een vaste prijs en een vaste looptijd voortijdig wordt beëindigd. Er is dan sprake van contractbreuk door de klant. Het gaat om
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2022 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

25 mei 2023
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland en de rechtsvoorgangers
Lees verder

Reactie Energie-Nederland ten behoeve van Rondetafelgesprek ‘Sneller uit de Schulden‘

16 mei 2023
Op 17 mei zal het Rondetafelgesprek ‘Sneller uit de schulden’, van de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaatvinden. Daarom heeft Energie-Nederland een reactie opgesteld, waarbij aandacht gevraagd wordt voor mogelijke knelpunten, met name het realiseren van duurzaam herstel na aflossen schulden. Energie-Nederland – en de bij ons aangesloten
Lees verder

Optimisme op wereld-waterstofcongres in Nederland

12 mei 2023
Deze week vond het belangrijkste waterstof-event van het jaar plaats in Rotterdam: het World Hydrogen Congress. Meer dan 10.000 experts en beleidsmakers van over de hele wereld kwamen bij elkaar om kennis uit te wisselen. Energie-Nederland medewerkers Rick van Staveren
Lees verder

Hoge energieprijzen vorig jaar leiden tot stijging achterstanden in eerste kwartaal 2023

11 mei 2023
Als gevolg van de stijgende energieprijzen luidden energieleveranciers vorig jaar de noodklok; het aantal mensen met betalingsproblemen zou fors groeien. Nu de jaarafrekeningen die in dit kwartaal afliepen op de deurmat vallen, zien energieleveranciers in het eerste kwartaal van 2023
Lees verder

Tijdelijk Noodfonds Energie: gerichte steun van groot belang

5 mei 2023
Energie-Nederland had graag gezien dat het Tijdelijk Noodfonds Energie maximaal benut had kunnen worden. Vanaf 5 mei 12:00 is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor steun vanuit dit fonds. Een aantal betrokken energieleveranciers heeft nog extra financiële middelen beschikbaar
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op extra klimaatmaatregelen van het kabinet

26 april 2023
Energie-Nederland is blij dat er extra maatregelen worden genomen om het beleid in lijn te brengen met de ambitieuze klimaatdoelen, dat is hard nodig gezien de korte tijd die resteert tot 2030. Het is nu belangrijk om te focussen op
Lees verder

Expertteam Energiesysteem 2050: “CO2-neutraal elektriciteitssysteem in 2035 vergt drastisch grotere investeringen in infrastructuur”. Daarvoor zijn forse beleidskeuzes nodig.

13 april 2023
Het Expertteam heeft zijn eindrapport voor het energiesysteem 2050 aan minister Jetten overhandigd. “De elektriciteitsvoorziening is het motorblok van de energietransitie en moet in 2035 CO2-neutraal zijn”, aldus voorzitter Bernard ter Haar van het Expertteam. Energie-Nederland vindt, om dat te
Lees verder

Rapportage EZK aan de Tweede Kamer laat zien dat prijsplafond werkt

3 april 2023
Uit de voortgangsrapportage van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer over het eerste kwartaal van 2023 blijkt dat bijna driekwart van alle huishoudens/kleinverbruikers profiteert van het prijsplafond. In totaal is er 2,7 miljard euro aan compensatie verrekend. Dat betekent dat het prijsplafond
Lees verder

Publicatie artikel Energie-Nederland, NVDE, NWEA en Holland Solar in Binnenlands Bestuur

29 maart 2023
Op 24 maart publiceerden Energie-Nederland, NVDE, NWEA en Holland Solar een artikel in Binnenlands Bestuur: ‘Provincie, pak je rol in de energietransitie’. Zeker nu in alle provincies de coalitie-onderhandelingen lopen is het goed dat onderhandelaars te wijzen op de belangrijke rol
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op publicatie ACM Rendementsmonitor Warmte

23 maart 2023
Vandaag heeft de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Rendementsmonitor Warmte 2021-2022 gepubliceerd. In de publicatie blijkt dat het gewogen gemiddelde rendement van de warmtesector in 2022 slechts 2,7% was. Energie-Nederland benadrukt dat een sterke groei van het aantal
Lees verder