Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2021 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland, Onyx Power, RWE, Uniper, Vattenfall). In het Convenant zijn de strengste duurzaamheidscriteria ter wereld opgesteld samen met de milieuorganisaties.

Onder de afspraken in dat Convenant hebben partijen een onafhankelijke rapporteur aangesteld die jaarlijks rapporteert. Op 18 mei 2022 heeft die rapporteur, CE Delft, de jaarrapportage over het jaar 2021 gepubliceerd. CE Delft heeft voor 2021 vastgesteld dat de meegestookte biomassa in 2021 voldeed aan de wettelijke en de bovenwettelijke duurzaamheidseisen in het Convenant, net als in de eerdere jaren waarover CE Delft heeft gerapporteerd.

Meer informatie: 

Gerelateerd nieuws