Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes kan salderen en het nettobedrag kan verrekenen. Daarmee is dus minder kapitaal nodig om risico’s af te dekken. Dat is goed voor een liquide groothandelsmarkt en bespaart kosten voor iedereen. Voor leveranciers, en dus ook voor consumenten. Maar ook ontwikkelaars van wind- en zonneparken profiteren van een liquide elektriciteitsmarkt. Het helpt dus om de transitie betaalbaar te houden.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) trad in werking 1 januari 2021. Deze wet maakt het mogelijk dat een meerderheid van schuldeisers een herstructurering van schulden van een debiteur kan opleggen aan een minderheid, mits een rechtbank het akkoord goedkeurt (homologeert). Nederland implementeert nu de EU Richtlijn Herstructurering en Insolventie. Het huidige voorstel om de WHOA op enkele onderdelen aan te passen aan deze EU Richtlijn, zou betekenen dat close-out netting onmogelijk wordt. Dat is onnodig, want de EU Richtlijn biedt al de ruimte voor een uitzondering voor close-out netting. Het is dus eenvoudig om deze omissie alsnog te herstellen. Energie-Nederland en EFET dringen erop aan om dit gat alsnog te dichten.

Bekijk hier de volledige zienswijze van Energie-Nederland.

Gerelateerd nieuws